كلينيک فوق تخصصی ریه
كلينيک فوق تخصصی ريه يكی از مجهزترين مراكز تشخيصی - درمانی در سطح كشور می باشد كه با بهره گيری از متخصصان تراز اول كشور كه همگی از اساتيد دانشگاه می باشند و همچنين پرسنل متعهد و دقيق آماده خدمت رسانی به مراجعين عزيز به ویژه جانبازان و خانواده های محترم شهدا و ايثارگران می باشد. اين كلينيک تنها مركز در سطح كشور می باشد كه با استفاده از برونكوسكوپی با تكنيک سونوگرافی بدون جراحی ،از توده های داخل قفسه سينه نمونه تهيه می شود كه برای تشخيص و روند پيگيری بيماران سرطانی بسيار ارزشمند است .

تست های تشخیصی کلینیک فوق تخصصی ریه متد

 • IOS (اسلیومتری) استفاده از امواج صدا برای بررسی مقاومت راه های هوایی و تشخیص زودرس بیماری های ریوی و شغلی.
 • Body Box (بادی پلاتیسموگرافی) تست پیشرفته و جامع برای تشخیص انواع بیماری های ریوی
 • PLmax – Pemax با این تست ها می توان قدرت عضلات ریوی و دیافراگم را در دو حالت دمی وبازدمی اندازه گیری نمود.
 • No Breath (تست نیتریک اکساید) تست تشخیص آسم
 • CO ، این تست برای اندازه گیری میزان مونواکسید خون (گاز سمی) از طریق تنفس می باشد ،در این روش میزان هموگلوبینی که با مونواکسید کربن باند می شود محاسبه می گردد.
 • DLCO (ظرفیت انتشاری و یا فاکتور انتقالی ریه برای گاز مونواکسید کربن) این تست که قدرت عبور گازها از مویرگ های ریوی با آلوئول ها و برعکس را نشان می دهد، روش ارزشمندی برای تشخیص بیماری های عروقی ریه ، فیبروز ،آمفیزم و بیماری های اتوایمیون است که ریه را درگیر می کنند.
 • تست متاکولین (تست تحریکی ریه) برای تشخیص افزایش پاسخ دهی راههای هوایی که آسم نامیده می شود به کار می رود ، با استفاده از داروی متاکولین راه های هوایی تحریک پذیر به صورت تشدید یافته ای به عوامل محرک پاسخ می دهند.
 • تست ورزش ریوی قلبی یا CPET جهت بررسی تنگی نفس های سخت و مبهم به کار می رود و عملکرد قلبی و ریوی را همزمان بررسی می کند.
  تست قدم زدن 6 دقیقه ای اندازه گیری اکسیژن خون شریانی بیمار در شش دقیقه قدم زدن
  تست سنجش ترکیب بدن برای آنالیز ترکیب بدن به کار می رود.
 • تست خواب (پلی سومنوگرافی) برای بررسی اختلالات خواب از جمله بیداری در شب ، اکسیژن پایین شبانه، خواب آلودگی شبانه، خواب آلودگی روزانه، خستگی،تنگی نفس وخفگی حین خواب به کار می رود.
 • پالس اکسیمتری برای آنالیز گازهای خون شریانی مانند HCO3 – PACO2, PAO2-PH به کار می رود.
 • اسپیرومتری(PFT) یک اقدام اولیه واساسی در تشخیص بیماری های تنفسی است،این تست بررسی و ثبت نتایج ناشی از حجم هوایی که به ریه ها وارد و یا خارج می شود را بر عهده دارد.
 • رینومانومتری اندازه گیری مقاومت راه های هوایی فوقانی
 • RV-TLC ارزیابی دقیق از ریه وبه دست آوردن مقادیری که با اسپیرومتری مقدور نمی باشد و از طریق بادی باکس محاسبه می شود.

 

خدمات تشخیصی – درمانی در بخش برونکوسکوپی

 • برونکوسکوپی فلکسیبل و ریجید مشاهده مستقیم راه های هوایی داخل ریه با استفاده از برونکوسکوپ انعطاف پذیر و نرم یا غیر قابل انعطاف، از راه بینی یا دهان وارد نای می شود و تصویری از راه تنفسی در اختیار پزشک میگذارد، لذا پزشک از این طریق از راه های هوایی نمونه برداری می کند و یا جراحی های کوچکی انجام می دهد و در تشخیص و درمان انواع اختلالات ریوی به کار می رود.
 • فلورسنت برونکوسکوپی این روش برای تشخیص زودهنگام سرطان های مخاطی به وسیله اختلاف بافت مخاط طبیعی و غیر طبیعی در تشعشع نور سفید استفاده می شود و مطرح کننده ضایعات سرطانی و پیش سرطانی دربافت مخاطی است.
 • Stroboscopy مطالعه و بررسی حرکات و آناتومی تارهای صوتی است ،در این روش با یک منبع نور و لنز آندوسکوپ تارهای صوتی به راحتی مشاهده و ارزیابی می گردد.
 • (ACP) Argon Plasma Coagulationبرای سوزاندن و برداشتن توده های مجاری ریوی و نیز گشاد کردن مجاری تنگ به کار می رود. همچنین با این روش گاز آرگون از طریق یک پروپ به همراه برونسکوپ به محل ضایعه خونریزی دهنده رفته و به طور اولیه خونریزی را کنترل می کند، که این امر برای بیمار می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 • (EBUS) Endobronchial Ultrasonography بیوپسی از توده های ریوی و بین ریوی در این روش با تکنیک سونوگرافی ضایعاتی که در نسج ریه ویا مدیاستن (همان فضای بین دو ریه) وجود دارد که با تکنیک سونوگرافی معمولی نمی توان دسترسی پیدا کرد ،با این روش بدون باز کردن قفسه صدرینمونه برداری کرده و مشاهده می شود.یکی از بحث های مهم در بحث سرطان ریه این است که آیا غدد لنفاوی مدیاستن درگیر شده است یا نه ؟ که این موضوع می تواند برای بیمار حیاتی باشد که آیا بیمار باید جراحی شود یا شیمی درمانی و یا رادیوتراپی آغاز گردد.لذا روش بسیار خوبی برای استیجینگ سرطلان ریه می باشد.
 • Trans bronchial lung biopsy TBLB در این تکنیک از بافت نرم ریه نمونه برداری می شود و برای تشخیص بیماری های بافت نرم مانند سارکوئیدوز و فیبروز ریه به کار می رود.
 • Trans bronchial needle aspiration TBNA برای کشیدن نمونه از توده های ریوی و بین ریوی که به داخل مجاری ریوی رسوخ نکرده اند با سوزن مخصوص نمونه برداری می شود.
 • کرایو سرجری برای سوزاندن و برداشتن توده های مجاری ریوی و نیز گشاد کردن مجاری تنگ به کار می رود. همچنین با این روش که گاز N2 مایع از طریق یک پروپ به همراه برونسکوپ به محل ضایعه خونریزی دهنده رفته و به طور اولیه خونریزی را کنترل می کند. در حقیقت کرایو سرجری روشی است که با استفاده از سرمای زاید که توسط نیتروژن مایع با دمای 195- سانتیگراد ایجاد می شود باعث از بین رفتن سلول های بدخیم می شود و این عمل سیستم ترمیمی بافت را فعال می کند.
  آدرس : میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، بیمارستان ساسان، درمانگاه فوق تخصصی بیماری ها

خانواده ما از مارک ها